Wie is Stijn Neuteleers?
Stijn is al sinds 2002 de eigenaar en oprichter van The Night-Store – slaaparchitecten. Ze ontwikkelen en produceren technische bedden, matrassen en bodems. The Night-Store verdeelt die in hun eigen winkels en in tal van andere technische slaapwinkels in België en Europa. Stijn was in een vorig leven invoerder van ziekenhuismatrassen en bedden. Hij was zo bv. de hoofdleverancier van grote ziekenhuizen als Gasthuisberg Leuven en AZ Sint-Jan in Brugge. Stijn zetelt ook al meer dan 10 jaar in de Raad van Toezicht van een grote groep dag- en dienstencentra voor mensen met een beperking.
Vanuit deze ervaringen is hij gaan nadenken over het ideale zorgbed en de ontwikkeling ervan!

STIJN NEUTELEERS

Zorgbedden

website slaapwinkel the nightstore limburg

Zorgbedden in een smoking!

“Een goed verzorgingsbed moet 3 zaken hebben en bij 95% van de zorgbedden draait het maar om 1 zaak, nl. ‘functionaliteit’ (hoog-laag, elektrisch, optrekker, …)”: Dit zegt Stijn Neuteleers.

Welke 2 zaken ontbreken meestal?

Technisch goed liggen en het uitzicht van de bedden.

Door teveel bezig te zijn met het functionele, vergeet men dat mensen met een beperking ook nog nood hebben aan dagelijks ligcomfort! Ze hebben hieraan soms nog meer nood dan de gewone gebruiker. Wij vertrekken van ons dagelijks slaapcomfort en beginnen dan aan de functionaliteit te werken.

Hoe het eruit ziet is meestal van bijkomend belang. Wij bouwen dienstencentra met prachtige kamers en keukens maar we vergeten dat onze gebruikers ook nog graag in een “verzorgd bed” slapen en niet alleen in een verzorgingsbed! Ze worden al de hele dag herinnerd aan de beperkingen. Als je dan gaat slapen is het eerste wat je wil zien geen verpleegbed met zijhekken op wielen!

Wat bieden wij nog meer?

Veel van onze gebruikers hebben een toestand die voortdurend verandert. Dit wil zeggen dat een bed over enkele jaren andere zaken moet kunnen dan vandaag. Gelukkig krijgen veel gebruikers een tussenkomst van de overheid. Die is ingedeeld op basis van de verzorgingseisen op dat moment. Het probleem is dat men niet elke paar jaar recht heeft op een nieuw slaapsysteem.

Onze zorgbedden kunnen in functie van de toenemende zorgeisen meegroeien. Men koopt bijvoorbeeld eerst een bed met elektrische bediening en pas enkele jaren later de hoog-laag-module.

Kom gerust eens langs in één van onze winkels, ze zijn rolstoel-toegankelijk, onze mensen hebben allemaal een medische achtergrond en vinden u en uw eisen dood-normaal!

The Night-Store Slaaparchitecten

Neem dus geen risico en bezoek ons voor een gesprek